Tubulārais valdziņu uzmetums

Tubulārais valdziņu uzmetums (angļu valodā tubular cast-on) ir ļoti elastīgs un visvairāk atgādina rūpniecisko adījumu malu. Tam pat it kā nav acīmredzama mala, valdziņi it kā pāriet viens otrā no labās puse uz kreiso, pilnīgi nemanot.

Lietotie apzīmējumi:
() - atkārtojama instrukcijas daļa
k1 - adīt 1 v labiski
k1 tbl - adīt 1 v labiski aiz aizmugurējās sienas
sl1 wyf - pārcelt 1 v bez adīšanas ar dzijas pavedienu priekšā

Darba gaita:

  1. Nepieciešams atstāt diezan garu dzijas pavedienu (mazāk kā klasiskajam pavedienam), īsāko pavedienu turot uz īkšķa un darba pavedienu (ar kamolu) uz rādītājpirksta.

  2. Pirmo izveido slīdcilpu (angļu valodā slipknot).

tubular_caston_1

  1. Kreiliskam valdziņam:

3.1. Ar kustību uz sevi, virzam adatas zem pavediena, kas atrodas uz rādītājpirksta.

tubular_caston_2

3.2. Turpinot kustību uz sevi virs pavediena, kas atrodas uz īkšķa, aizķeram pavedienu uz īkšķa un ar kustību “uz augšu” izveidojam valdziņu.

tubular_caston_3

3.3. Izveidotam valdziņam priekšā apakšā ir dzijas pavediens, un tas pēc izskatas atgādina kreilisko valdziņu.

tubular_caston_4

  1. Labiskam valdziņam:

4.1. Ar kustību “projām no sevis” virzīt adatas zem pavediena, kas atrodas uz īkšķa, un aizķert pavedienu, kas atrodas uz rādītājpirksta.

tubular_caston_5

4.2. Izveidotais valdziņš pēc izskata atgādina labisko valdziņu:

tubular_caston_6

  1. Turpināt veidot pamīšus kreiliskos un labiskos valdziņus, kamēr sasniegts vajadzīgais valdziņu skaits:

tubular_caston_7_lv

Lai uzmetumu nostiprinātu, nepieciešams noadīt divas pamatrindas (skat. zemāk).

Ja turpmāk paredzēts adīt aplī, tad pagaidām adījumu aplī nesavieno. To dara pēc tam, kad izadītas abas pamatrindas.

6. Pamatrinda 1:

Labiskos valdziņus šajā rindā izada labiski aiz aizmurējās sieniņas un kreiliskos noceļ bez izadīšanas ar dzijas pavedienu priekšā.

Ja valdziņu skaits ir nepāra, tad instrukcija ir sekojoša:

(sl1 wyf, k1 tbl) līdz 1 v pirms rindas beigām, sl1 wyif

Ja valdziņu skaits ir pāra, tad instrukcija ir sekojoša:

(k1 tbl, sl1 wyf) līdz rindas beigām

7. Pamatrinda 2:

Labiskos valdziņus šajā rindā izada labiski, kreiliskos noceļ bez izadīšanas ar dzijas pavedienu priekšā.

Ja valdziņu skaits ir nepāra, tad instrukcija ir sekojoša:

(k1, sl1 wyf) līdz 1 v pirms rindas beigām, k1.

Ja valdziņu skaits ir pāra, tad instrukcija ir sekojoša:

(sl1 wyf, k1) līdz rindas beigām.

tubular_caston_8 Valdziņi pēc abu pamatrindu izadīšanas

Ja nepieciešams, tagad var savienot adījumu darbam aplī.

Lai forša adīšana,
Kate