• Jekaterina Dmitrijeva

Tubulārais valdziņu uzmetums

Tubulārais valdziņu uzmetums (angļu valodā tubular cast-on) ir ļoti elastīgs un visvairāk atgādina rūpniecisko adījumu malu. Tam pat it kā nav acīmredzama mala, valdziņi it kā pāriet viens otrā no labās puse uz kreiso, pilnīgi nemanot.


Lietotie apzīmējumi:

() - atkārtojama instrukcijas daļa

k1 - adīt 1 v labiski,

k1 tbl - adīt 1 v labiski aiz aizmugurējās sienas,

sl1 wyif - pārcelt 1 v bez adīšanas ar dzijas pavedienu priekšā,


Darba gaita:

1. Nepieciešams atstāt diezan garu dzijas pavedienu (mazāk kā klasiskajam pavedienam), īsāko pavedienu turot uz īkšķa un darba pavedienu (ar kamolu) uz rādītājpirksta.

2. Pirmo izveido slīdcilpu (angļu valodā slipknot).


3. Kreiliskam valdziņam:

3.1 Ar kustību uz sevi, virzam adatas zem pavediena, kas atrodas uz rādītājpirksta.

3.2 Turpinot kustību uz sevi virs pavediena, kas atrodas uz īkšķa, aizķeram pavedienu uz īkšķa un ar kustību "uz augšu" izveidojam valdziņu.

3.3 Izveidotam valdziņam priekšā apakšā ir dzijas pavediens, un tas pēc izskatas atgādina kreilisko valdziņu.

4. Labiskam valdziņam:

4. 1 Ar kustību "projām no sevis" virzīt adatas zem pavediena, kas atrodas uz īkšķa, un aizķert pavedienu, kas atrodas uz rādītājpirksta.

4.2 Izveidotais valdziņš pēc izskata atgādina labisko valdziņu:

5. Turpināt veidot pamīšus kreiliskos un labiskos valdziņus, kamēr sasniegts vajadzīgais valdziņu skaits:

Lai uzmetumu nostiprinātu, nepieciešams noadīt divas pamatrindas (skat. zemāk).

Ja turpmāk paredzēts adīt aplī, tad pagaidām adījumu aplī nesavieno. To dara pēc tam, kad izadītas abas pamatrindas.


6. Pamatrinda 1:

Labiskos valdziņus šajā rindā izada labiski aiz aizmurējās sieniņas un kreiliskos noceļ bez izadīšanas ar dzijas pavedienu priekšā.

Ja valdziņu skaits ir nepāra, tad instrukcija ir sekojoša:

(sl1 wyif, k1 tbl) līdz 1 v pirms rindas beigām, sl1 wyif

Ja valdziņu skaits ir pāra, tad instrukcija ir sekojoša:

(k1 tbl, sl1 wyif) līdz rindas beigām

7. Pamatrinda 2:

Labiskos valdziņus šajā rindā izada labiski, kreiliskos noceļ bez izadīšanas ar dzijas pavedienu priekšā.

Ja valdziņu skaits ir nepāra, tad instrukcija ir sekojoša:

(k1, sl1 wyif) līdz 1 v pirms rindas beigām, k1.

Ja valdziņu skaits ir pāra, tad instrukcija ir sekojoša:

(sl1 wyif, k1) līdz rindas beigām.

Valdziņi pēc abu pamatrindu izadīšanas

Ja nepieciešams, tagad var savienot adījumu darbam aplī.


174 views0 comments