Pērlīšu virtene (adīta plaknē)

Pērlīšu virtenes ir sastopamas divos no maziem dizainiem: Pērlīšu bērnu džemperī un Pērlīšu bērnu jakā.

Te būs neliela pamācība, kā tās veidot, adot plaknē.

Valdziņu skaitam jābūt nepāra skaitam (manā paraugā tie ir 25 valdziņi).

Katra pērlīšu virtene sastāv no divām rindām. Abas tiek adītas, izmantojot kontrastkrāsas pavedienu.

Pirmā pērlīšu virtenes rinda:

  1. Pirmais valdziņš tiek nocelts.

  2. Ar kontrastkrāsas pavedienu otrajā izadām 1 valdziņu labiski, un, nenoceļot veco valdziņu no kreisās adatas, izveidojam apmetumu un uzreiz ieadām vēlreiz labiski tajā pašā valdziņā. No viena valdziņa tātad mums ir izveidojusies grupa no 3 valdziņiem.

lines_of_bobbles_1 Pirmās pērlītes valdziņu grupa

  1. Trešo valdziņu vienkārši pārceļam bez izadīšanas no kreisās adatas uz labo, ar pavedienu aizmugurē.

  2. Atkārtojam 2. un 3. soli, kamēr uz kreisās adatas paliek tikai pēdējais valdziņš.
    Uzmanību! Pirmās rindas rezultātā mums strauji pieaug aktīvo valdziņu skaits, bet tas tiks izlīdzināts otrajā rindā.

lines_of_bobbles_2 Pirmo trīs pērlīšu valdziņu grupas.

lines_of_bobbles_3 Skats no kreisās puses, pirms tiek uzsākta otrā rinda. Uz labās adatas tagad ir valdziņš, kas palicis neadīts.

Otrā pērlīšu virtenes rinda.

  1. Pagriežam darbu ar kreiso pusi pret sevi, atstājot pēdējo valdziņu uz kreisās adatas.

  2. Saadām kopā 3 valdziņus no pērlītes pirmās grupas, aiz aizmugurējās sieniņas (tā veidojas pērlīte ar skaistāku reljefu).

lines_of_bobbles_4 No kreisās puses, kurā adām, pērlītes neredz. Tās paliek labajā pusē (skat. nākamo attēlu)

lines_of_bobbles_5 Pērlītes no labās puses veidojas otrajā rindā.

  1. Pārceļam nākamo valdziņu neadot no kreisās adatas uz labo, atstājot pavedienu aizmugurē (tas veido pārstaipu starp pērlītēm, it kā tās uzvērtas uz diega).

  2. Atkārtojam soļus 2.-3., kamēr paliek pēdējais valdziņš uz kreisās adatas. To pārceļam bez izadīšanas uz labo adatu.

Uzmanību! Tā kā mēs saadām kopā 3 krāsainos valdziņus, izveidotus pirmajā rindā, valdziņu skaitam ir jāatgriežas sākotnējā stāvoklī - manā paraugā tie atkal ir 25 valdziņi.

Pagriežam adīkli un esam gatavas turpināt ar gludo labisko adījumu (vai ar attiecīgo instrukciju). Kontrastkrāsas pavedienu var pārraut, bet var arī vilkt līdz līdz nākamajai pērlīšu virtenei.

lines_of_bobbles_6 Pērlīšu virtene vēl pēc 2 gludi labiskām rindām.

Lai forša adīšana,
Kate