Parauga adīšana - Klusā Barenca jūra

Savos divos aprakstos - Platšalle Klusā barenca jūra un apaļšalle Klusā Barenca jūra - pirms uzsākt adīšanu, es iesaku adīt raksta paraugu. Šoreiz tas nebūs paraugs, lai pārbaudītu adīšanas blīvumu, drīzāk, lai izmēģinātu divu krāsu pīņu adīšanu.

Uzmanību! Platšallei nav svarīgs gala blīvums (lai arī tas ietekmē gala izmēru), bet apaļšallei ir. Valdziņu skaitam ir jābūt tādam, kā norādīts paraugā (vai pietiekami tuvam), rindu skaits var arī nedaudz nesakrist, jo apaļšalles augstums ir pielāgojams.

qbs_swatch_1 Klusās Barenca Jūras raksta paraudziņš

Izmantotie apzīmējumi:
KP - kreisā puse
LP - labā puse
k tbl - adīt labiski griezti
p tbl - adīt kreiliski griezti
2/1 LPC - pīne 2x1 ar liekumu pa kreisi (skat. zemāk)
2/1 LC - pīne 2x1 ar liekumu pa kreisi (skat. zemāk)
2/1 RC - pīne 2x1 ar liekumu pa labi (skat. zemāk)

Lai adīšana ietu raitāk, zemāk ir shēmas fragments, kas tiek izmantots tieši parauga adīšanai.

qbs_swatch_2

Darba sākums:

Uzmetiet 10 valdziņus ar kontrastkrāsas dziju, izmantojot īsākā pavediena metodi. Paņemiet adatas kreisajā rokā un ievietojiet papildus adatu starp pirmo un otro uzmesto valdziņu.

qbs_swatch_3 Ievietojam papildus adatu starp pirmo un otro valdziņiem uz adatām.

Ievietojam papildus adatu starp pirmo un otro valdziņiem uz adatām.

qbs_swatch_4 Izvelkam pamatkrāsas valdziņu uz sevi.

Pagrieziet valdziņu nedaudz pret pulksteņrādītāja virzienu un uzlieciet uz adatām, kur atrodas uzmetamie valdziņi.

qbs_swatch_5 Pirmais pamatkrāsas valdziņš pēc kontrastkrāsas valdziņiem.

Paņemiet adatas labajā rokā un uzmetiet vēl 5 valdziņus.

qbs_swatch_6 Uzmestie valdziņi

Adiet sākumrindu (Rinda 0 shēmā, KP rinda) visus valdziņus kreiliski tādā krāsā, kādā tie redzami. Neaizmirstiet sakrustot dzijas pavedienus adījuma priekšā kā krāsainos adījumos.

qbs_swatch_7 Adījums pēc rindas 0 no KP.

Rinda 1 no shēmas (LP):
Adiet kontrastkrāsā pēc shēmas raksta, līdz paliek 3 valdziņi:

qbs_swatch_8

Lai izpildītu pīni 2/1 RC, sakrustojiet nākamos 3 valdziņus tādā veidā, lai pirmais valdziņš ir aizmugurē un nākamie 2 valdziņi priekšā. Izadiet pirmos 2 valdziņus kontrastkrāsā, sakrustojiet dzijas pavedienus aiz adījuma un izadiet labiski nākamo valdziņu pamatkrāsā:

qbs_swatch_9

Adiet pamatkrāsā pēc shēmas līdz rindas beigām.

Rinda 2 no shēmas (KP):
Adiet pamatkrāsā, līdz tajā nepaliek neviens valdziņš (līdz krāsas maiņas robežai).

Lai izpildītu pīni 2/1 RC no KP, sakrustojiet nākamos 3 valdziņus tādā veidā, lai pirmie 2 valdziņi ir aizmugurē un trešais valdziņš ir priekšā.

Izadiet pirmo valdziņu kreiliski pamatkrāsā, sakrustojiet dzijas pavedienus adījuma priekšā un izadiet nākamos 2 valdziņus kreiliski kontrastkrāsā:

qbs_swatch_10

Adiet kontrastkrāsā pēc shēmas līdz rindas beigām.

Adot LP rindas analogi ar Rindu 1 (LP) un KP rindas analogi ar Rindu 2 (KP), turpiniet līdz 7.shēmas rindai, pēc kuras mainīsies pīņu liekuma virziens.

Uzmanību! Parauga adīšanas shēma ir samazināta pamatshēmas versija. Parauga adīšanas shēmā gan rindu, gan valdziņu skaits ir mazāks, kā oriģinālajā rakstā. Oriģinālajā rakstā pīņu liekums mainās pēc 15.rindas.

Rinda 7 no shēmas (LP):
Adiet Rindu 7 pēc shēmas, sakrustojot dzijas pavedienus krāsu maiņas robežpunktā:

qbs_swatch_11 Pēc Rindas 7.

Rinda 8 no shēmas (KP):
Adiet pamatkrāsā, kamēr tajā paliek 1 valdziņš, pirms krāsu maiņas:

Lai izpildītu pīni 2/1 LPC no KP, sakrustojiet nākamos 3 valdziņus tādā veidā, lai pirmais valdziņš būtu priekšā un nākamie 2 valdziņi - aizmumugurē.

Sakrustojiet dzijas pavedienus un izadiet pirmos 2 valdziņus kreiliski un nākamo pīnes valdziņu - labiski.

qbs_swatch_12 Pēc pīnes izadīšanas Rindā 8.

Adiet kontrastkrāsā pēc shēmas līdz rindas beigām.

Rinda 9 no shēmas (LP):
Adiet kontrastkrāsā, līdz tajā paliek 2 valdziņi.

Lai izpildītu pīni 2/1 LC, sakrustojiet nākamos 3 valdziņus tādā veidā, lai pirmie 2 valdziņi būtu priekšā un nākamais valdziņš (pamatkrāsā) - aizmugurē. Izadiet visus 3 pīnes valdziņus labiski kontrastkrāsā.

qbs_swatch_13 Pēc pīnes krustošanas Rindā 9.

Adot LP rindas analogi ar Rindu 9 (LP) un KP rindas analogi ar Rindu 8 (KP), turpiniet līz shēmas beigām. Ja nepieciešams, atkārtojiet shēmu vēlreiz no Rindas 1 līdz Rindai 14.

Mūsu mini paraugs ir gatavs!

Detalizētāk par pīņu krustošanu Klusās Barenca jūras apaļšalles gadījumā skat. pārējos bloga ierakstus:

Lai raita adīšana!