• Jekaterina Dmitrijeva

Parauga adīšana - Klusā Barenca jūra

Updated: Oct 9, 2020

Savos divos aprakstos - Platšalle "Klusā barenca jūra" un apaļšalle "Klusā Barenca jūra" - pirms uzsākt adīšanu, es iesaku adīt raksta paraugu. Šoreiz tas nebūs paraugs, lai pārbaudītu adīšanas blīvumu, drīzāk, lai izmēģinātu divu krāsu pīņu adīšanu.

Uzmanību! Platšallei nav svarīgs gala blīvums (lai arī tas ietekmē gala izmēru), bet apaļšallei ir. Valdziņu skaitam ir jābūt tādam, kā norādīts paraugā (vai pietiekami tuvam), rindu skaits var arī nedaudz nesakrist, jo apaļšalles augstums ir pielāgojams.


Klusās Barenca Jūras raksta paraudziņš

Izmantotie apzīmējumi:

KP - kreisā puse

LP - labā puse

k tbl - adīt labiski griezti

p tbl - adīt kreiliski griezti

2/1 LPC - pīne 2x1 ar liekumu pa kreisi (skat. zemāk)

2/1 LC - pīne 2x1 ar liekumu pa kreisi (skat. zemāk)

2/1 RC - pīne 2x1 ar liekumu pa labi (skat. zemāk)


Lai adīšana ietu raitāk, zemāk ir shēmas fragments, kas tiek izmantots tieši parauga adīšanai.

Darba sākums:

Uzmetiet 10 valdziņus ar kontrastkrāsas dziju, izmantojot īsākā pavediena metodi. Paņemiet adatas kreisajā rokā un ievietojiet papildus adatu starp pirmo un otro uzmesto valdziņu.

Ievietojam papildus adatu starp pirmo un otro valdziņiem uz adatām.

Atstājot garāku pavediena galu, izvelciet valdziņu ar papildus adatu ar pamatkrāsas dzijas pavedienu.

Izvelkam pamatkrāsas valdziņu uz sevi.

Pagrieziet valdziņu nedaudz pret pulksteņrādītāja virzienu un uzlieciet uz adatām, kur atrodas uzmetamie valdziņi.

Pirmais pamatkrāsas valdziņš pēc kontrastkrāsas valdziņiem.

Paņemiet adatas labajā rokā un uzmetiet vēl 5 valdziņus.

Uzmestie valdziņi

Adiet sākumrindu (Rinda 0 shēmā, KP rinda) visus valdziņus kreiliski tādā krāsā, kādā tie redzami. Neaizmirstiet sakrustot dzijas pavedienus adījuma priekšā kā krāsainos adījumos.

Adījums pēc 0.rindas no KP.

Rinda 1 no shēmas (LP):

Adiet kontrastkrāsā pēc shēmas raksta, līdz paliek 3 valdziņi:

Lai izpildītu pīni 2/1 RC, sakrustojiet nākamos 3 valdziņus tādā veidā, lai pirmais valdziņš ir aizmugurē un nākamie 2 valdziņi priekšā. Izadiet pirmos 2 valdziņus kontrastkrāsā, sakrustojiet dzijas pavedienus aiz adījuma un izadiet labiski nākamo valdziņu pamatkrāsā:

Adiet pamatkrāsā pēc shēmas līdz rindas beigām.


Rinda 2 no shēmas (KP):

Adiet pamatkrāsā, līdz tajā nepaliek neviens valdziņš (līdz krāsas maiņas robežai).

Lai izpildītu pīni 2/1 RC no KP, sakrustojiet nākamos 3 valdziņus tādā veidā, lai pirmie 2 valdziņi ir aizmugurē un trešais valdziņš ir priekšā.

Izadiet pirmo valdziņu kreiliski pamatkrāsā, sakrustojiet dzijas pavedienus adījuma priekšā un izadiet nākamos 2 valdziņus kreiliski kontrastkrāsā:

Adiet kontrastkrāsā pēc shēmas līdz rindas beigām.


Adot LP rindas analogi ar Rindu 1 (LP) un KP rindas analogi ar Rindu 2 (KP), turpiniet līdz 7.shēmas rindai, pēc kuras mainīsies pīņu liekuma virziens.

Uzmanību! Parauga adīšanas shēma ir samazināta pamatshēmas versija. Parauga adīšanas shēmā gan rindu, gan valdziņu skaits ir mazāks, kā oriģinālajā rakstā. Oriģinālajā rakstā pīņu liekums mainās pēc 15.rindas.


Rinda 7 no shēmas (LP):

Adiet Rindu 7 pēc shēmas, sakrustojot dzijas pavedienus krāsu maiņas robežpunktā:

Pēc Rindas 7.

Rinda 8 no shēmas (KP):

Adiet pamatkrāsā, kamēr tajā paliek 1 valdziņš, pirms krāsu maiņas:

Lai izpildītu pīni 2/1 LPC no KP, sakrustojiet nākamos 3 valdziņus tādā veidā, lai pirmais valdziņš būtu priekšā un nākamie 2 valdziņi - aizmumugurē.

Sakrustojiet dzijas pavedienus un izadiet pirmos 2 valdziņus kreiliski un nākamo pīnes valdziņu - labiski.

Pēc pīnes izadīšanas Rindā 8.

Adiet kontrastkrāsā pēc shēmas līdz rindas beigām.


Rinda 9 no shēmas (LP):

Adiet kontrastkrāsā, līdz tajā paliek 2 valdziņi.

Lai izpildītu pīni 2/1 LC, sakrustojiet nākamos 3 valdziņus tādā veidā, lai pirmie 2 valdziņi būtu priekšā un nākamais valdziņš (pamatkrāsā) - aizmugurē. Izadiet visus 3 pīnes valdziņus labiski kontrastkrāsā.

Pēc pīnes krustošanas Rindā 9.

Adot LP rindas analogi ar Rindu 9 (LP) un KP rindas analogi ar Rindu 8 (KP), turpiniet līz shēmas beigām. Ja nepieciešams, atkārtojiet shēmu vēlreiz no Rindas 1 līdz Rindai 14.


Mūsu mini paraugs ir gatavs!

Detalizētāk par pīņu krustošanu Klusās Barenca jūras apaļšalles gadījumā skat. pārējos bloga ierakstus.

Lai raita adīšana!

104 views0 comments