Japāņu nepabeigtās rindas

Nepabeigtās rindas Japāņu stilā tiek uzskatītas par vienu no nemanāmākiem nepabeigto rindu veidiem, radot vienmērīga adījuma efektu, tai pašā laikā ļaujot veidot dažādus siluetus un formas adījumā.

Savos aprakstos es cenšos nepabeigtās rindas veidot no īsākās uz garāko, tādā veidā vienā rindā nav jāslēpj vairāk par vienu pagriezienu. Arī šajā foto instrukcijā nepabeigtās rindas veidosies no īsākās uz garāko.

Read more

Color intarsia worked in the round

Color intarsia worked flat is not uncommon. I believe, that many knitters worked it once or twice in his/her’s knitting life. Intarsia is a technique when colorwork is done in blocks as in opposite to repetitive colorwork patterns. One of the main characteristics of intarsia is that there are no long floats of the yarn and when the color is changed, yarn threads are twisted together to connect the color blocks and avoid holes.

Read more

Pieaudzējumi no iepriekšējās rindas adījumā (eng: lifted increases)

Pieaudzējumi no iepriekšējās rindas (angļu valodā: lifted increases) ir vieni no neredzamākajiem adījumā, tie īpaši neizceļas un neveido arī izmaiņas reljefā. Šiem pacēlumiem ir virziens - pieaudzējums pa labi (RLI: right lifted increase) un pieaudzējums pa kreisi pieaudzējums (LLI: left lifted increase).

Read more

Apaļšalle Klusā Barenca jūra, Rinda 17

Iepriekšējo reizi pabeidzām ar 16.Rindu, kas ir pirmā kreisās puses rinda, viļņu rakstam mainot virzienu. 17.Rinda ir pirmā labās puses rinda, tāpēc apskatīsim, kas tajā notiek.
Visas labās puses rindas no 17. līdz 28.rindai tiek adītas līdzīgi.

Read more

Apaļšalle Klusā Barenca jūra, Rinda 16

Pēc pirmajām 15 raksta rindām, mūsu viļņi apaļšalles rakstā sāk griezties uz otro pusi, līdz ar to mainās arī pīņu veidošana. Neliels foto palīgs, kā tas notiek, seko zemāk. Sāksim ar Rindu 16, kas ir kreisās puses rinda.
Visas kreisās puses rindas no 16. līdz pat 28.rindai tiek adītas līdzīgi.

Read more