• Jekaterina Dmitrijeva

Pieaudzējumi no iepriekšējās rindas adījumā (eng: lifted increases)

Updated: Mar 14, 2021

Pieaudzējumi no iepriekšējās rindas (angļu valodā: lifted increases) ir vieni no neredzamākajiem adījumā, tie īpaši neizceļas un neveido arī izmaiņas reljefā. Šiem pacēlumiem ir virziens - pieaudzējums pa labi (RLI: right lifted increase) un pieaudzējums pa kreisi pieaudzējums (LLI: left lifted increase).


Pieaudzējums pa labi

Tiek veidots valdziņā pirms tā izadīšanas, pa labi no tā (valdziņš joprojām atrodas uz kreisās adatas).


1. Ievieto labo adatu valdziņā zem pirmā valdziņa uz kreisās adatas no adījuma aizmugures.

2. Ar labo adatu kustībā no apakšas uz augšu aizķer valdziņa aizmugurējo sieniņu :

2. Valdziņu uzceļ uz kreisās adatas (jāuzmanās, lai tas nekrustojas ar nākamo valdziņu uz kreisās adatas):

3. Izada valdziņu labiski:

Pēc abu valdziņu izadīšanas labiski (paceltais un pamatvaldziņi):


Pieaudzējums pa kreisi

Tiek veidots valdziņā pēc tā izadīšanas, pa kreisi no tā (valdziņš atrodas uz labās adatas).


1. Kreiso adatu ievieto divas rindas zemāk pirmajā valdziņā uz labās adatas.

2. Ar kreiso adatu aizķer valdziņa aizmugurējo sienu un nedaudz pavelk pa kreisi, izveidojot jaunu valdziņu:

3. Izada valdziņu labiski:

Vēl pirms mitrās apstrādes šādi pieaudzēti valdziņi ir diezgan nemanāmi adījumā:


42 views0 comments