• Jekaterina Dmitrijeva

Paceltie pieaudzējumi adījumā (eng: lifted increases)

Paceltie pieaudzējumi (angļu valodā: lifted increases) ir vieni no neredzamākajiem adījumā, tie īpaši neizceļas un neveido arī izmaiņas reljefā. Šiem pacēlumiem ir virziens - pa labi paceltais pieaudzējums (RLI: right lifted increase) un pa kreisi paceltais pieaudzējums (LLI: left lifted increase).


Pa labi paceltais pieaudzējums

Tiek veidots valdziņā pirms tā izadīšanas, pa labi no tā (valdziņš joprojām atrodas uz kreisās adatas).


1. Ievieto labo adatu valdziņā zem pirmā valdziņa uz kreisās adatas no adījuma aizmugures.

2. Ar labo adatu kustībā no apakšas uz augšu aizķer valdziņa aizmugurējo sieniņu :

2. Valdziņu uzceļ uz kreisās adatas (jāuzmanās, lai tas nekrustojas ar nākamo valdziņu uz kreisās adatas):

3. Izada valdziņu labiski:

Pēc abu valdziņu izadīšanas labiski (paceltais un pamatvaldziņi):


Pa kreisi paceltais pieaudzējums

Tiek veidots valdziņā pēc tā izadīšanas, pa kreisi no tā (valdziņš atrodas uz labās adatas).


1. Kreiso adatu ievieto divas rindas zemāk pirmajā valdziņā uz labās adatas.

2. Ar kreiso adatu aizķer valdziņa aizmugurējo sienu un nedaudz pavelk pa kreisi, izveidojot jaunu valdziņu:

3. Izada valdziņu labiski:

Vēl pirms mitrās apstrādes šādi pieaudzēti valdziņi ir diezgan nemanāmi adījumā:


 

©2020 by JekDmi Tech Edits. Proudly created with Wix.com