Japāņu nepabeigtās rindas

Nepabeigtās rindas Japāņu stilā tiek uzskatītas par vienu no nemanāmākiem nepabeigto rindu veidiem, radot vienmērīga adījuma efektu, tai pašā laikā ļaujot veidot dažādus siluetus un formas adījumā.

Savos aprakstos es cenšos nepabeigtās rindas veidot no īsākās uz garāko, tādā veidā vienā rindā nav jāslēpj vairāk par vienu pagriezienu. Arī šajā foto instrukcijā nepabeigtās rindas veidosies no īsākās uz garāko.

Savu paraugu es sadalīju nosacītās trīs daļās, aptuveni vienādās, atdalot tās ar marķieriem (balti marķieri foto). Adīšu katrā nākamajā nepabeigtajā rindā par 1 valdziņu tālāk kā iepriekšējā (analogi ar Eostre jaku pieaugušajiem).

japanese_short_rows_1 Adījums ir sadalīts 3 aptuveni vienādās daļās, vidus daļu veidosim garāku ar nepbeigto rindu palīdzību.

Nepabeigtā rinda 1 (LP):

Solis 1: Adiet līdz vietai, kur adījums ir jāpagriež. Es paraugā adīšu līdz marķierim un tad vēl 2 labiskos valdziņus. Pagriežam adījumu ar KP pusi pret sevi.

japanese_short_rows_2 Pagriezts adījums ar KP pret sevi, noadīts līdz pirmajai pagrieziena vietai.

Solis 2: Noceļam pirmo valdziņu no kreisās rokas adatas uz labo adatu bez adīšanai, bet it kā adītu kreiliski.

japanese_short_rows_3 Pirmais valdziņš nocelts kā kreiliskais

Solis 3: Uz darba dzijas pavediena uzliekam noņemamu marķieri (zaļš marķieris foto).

japanese_short_rows_4 Uz dzijas pavediena uzlikts noņemams marķieris.

Solis 4: Adām nākamo valdziņu pēc raksta (manā gadījumā kreiliski), pārliecinoties, ka marķieris paliek adījuma kreisajā pusē starp nocelto un šo izadīto valdziņu.

japanese_short_rows_5 Pārliecināmies, ka marķieris ir starp pirmajiem 2 valdziņiem KP pusē.

Nepabeigtā rinda 2 (KP):

Solis 1: Adām līdz nākamajam pagriezienam (vai saskaņā ar instrukcijām). Manā paraugā tas būs līdz otrajam baltajam marķierim + 2 valdziņi. Pagriežam adījumu ar LP pret sevi.

Solis 2: Tāpat kā Rindā 1: noceļam valdziņu kā adīšanai kreiliski.

japanese_short_rows_6 Pirmais valdziņš nocelts kā kreiliskais

Solis 3: Tāpat kā Rindā 1: uzliekam marķieri uz darba pavediena (adījuma kreisajā pusē, violets marķieris foto).

Solis 4: Tāpat kā Rindā 1: adām nākamo valdziņu pēc raksta (manā gadījumā labiski), pārliecinoties, ka marķieris paliek kreisajā pusē starp nocelto un šo izadīto valdziņu.

japanese_short_rows_7 Uz pavediena uzliktais marķieris paliek “ieadīts” starp pirmiem diviem valdziņiem KP pusē.

Turpinām pēc instrukcijām, kamēr jāsāk slēpt pagrieziena vietas.

No LP, Solis 5: kad ir sastapta pagrieziena vieta, speciālais marķieris (zaļais foto) ir palicis aiz adījuma. Nedaudz to pavelkot izveidojas cilpa,

japanese_short_rows_8 Pavelkam marķieri, izveidojas cilpa.

ko uzliekam uz kreisās rokas adatas un uzmanīgi izņemam marķieri (sanāk tāda kā pāri pēdējam valdziņam pirms pagrieziena vietas pārstiepta cilpa adījuma kreisaja pusē):

japanese_short_rows_9 Pirmā uz kreisās rokas adatas ir uzliktā cilpa.

Solis 6: Saadām pirmo valdziņu pēc pagrieziena vietas kopā ar šo pārstaipu kopā labiski (k2tog).

japanese_short_rows_10 Pārstaips saadīts kopā ar pirmo valdziņu pēc pagrieziena vietas.

Uzmanību! Eostre jakas aprakstā šī ir arī jaunā pagrieziena vieta. Lai veiktu k2tog, mēs izmantojām vienu labisko valdziņu pēc apgrieziena vietas, tātad nākamā nepabeigtā rinda ir kļuvusi par vienu valdziņu garāka no šīs puses.

Tā kā šī nav mūsu pēdējā nepabeigtā rinda, akal veicam darbības no soļiem 3-4 un adām līdz pagrieziena vietai KP rindā.

No KP, Solis 5: Mūsu speciālais marķieris (violets foto) tagad atrodas adījuma priekšā (kreisajā pusē).

japanese_short_rows_11 Marķieris, kuru pavelkot, veidosim cilpu.

Tieši tāpat kā iepriekš, nedaudz to pavelkot, izveidoto cilpu uzliekam uz kreisās rokas adatas.

japanese_short_rows_12 Uz adatas uzliktā cilpa.

Solis 6: Saadām pārstaipu ar pirmo valdziņu pēc pagrieziena kreiliski griezti (aiz aizmugurējām valdziņu sienām).
Uzmanību! Pirms novietot pārstaipu uz adatas, es iesaku mainīt pirmajam valdziņam orientāciju (iepriekšējā foto valdziņam vēl nav mainīta orientācija un ja saada nemainot, no labās puses valdziņš izskatīsies labiski grieztais).

Nepabeigtās rindas atkārto norādīto reižu skaitu (lielākoties, nepabeigtās rindas ir simetriskas attiecībā pret adījuma centru, līdz ar to atkārtojas vienādu reižu skaitu gan LP, gan KP pusēs). Pēdējās rindās slēpj iepriekšējās rindas pagriezienu un ada līdz rindas beigām.

Kā var redzēt, no labās puses savienojuma vietas ir praktiski nemanāmas.

japanese_short_rows_13 Pabeigtas nepabeigtās rindas no labās puses. Paraugam nav veikta mitrā apstrāde.

No kreisās puses redzam pārstaipu rindu.

japanese_short_rows_14

Es ļoti ceru, ka šī nelielā instrukcija jums palīdzēja.

Lai forša adīšana,
Kate