• Jekaterina Dmitrijeva

Dubultā valdziņa nepabeigtās rindas brioša adījumā

Iedvesmojos no šī E-ca knits Instagram ieraksta.


Dubulto valdziņu metode ļauj izveidot gandrīz nemanāmas nepabeigtās rindas brioša adījumā. Tās var veidot gan vienkrāsainā, gan divkrāsainā brioša adījumā, izmantojot gan pamatkrāsu, gan papildkrāsu.


Paraugam izmantoju divkrāsu briošu, kur brūnā ir mana pamatkrāsa, bet rozā - papildkrāsa. Manu sākotnējo valdziņu skaits ir 35 valdziņi, 23 brioša valdziņi + 2 apmales valdziņi.


Pēc dažām pilnām rindām, pirmā nepabeigtā rinda būs 7 v pirms rindas beigām. To veidošu no abām pusēm, simulējot mugurpuses plecu līniju. Tad divreiz no katras puses veidošu papildus divas nepabeigtās rindas 2 v pirms iepriekšējās pagrieziena vietas.


Papildus būs vajadzīgas 2 adatas (zeķu vai apaļadāmās adatas).


Nepabeigtā rinda 1 (labā puse). Dubultais labiskais valdziņš:

Ar pamatkrāsu adīt brioša rakstā līdz 7 v pirms rindas beigām. Nākamais v būs pamatkrāsas v (brioša labiskais).

Pirms pirmā dubultā valdziņa veidošanas

Solis 1: Iedurt adatu valdziņā vienu rindu zemāk kā nākamais v virzienā no adījuma priekšpuses uz aizmuguri (it kā adot labisko v):

Duram adatu valdziņā vienu rindu zemāk

Solis 2: Aizķert ar labo adatu dzijas pavedienu un it kā izadīt labisko v:

Izvilktais labiskais v

Solis 3: uzlikt jaunizveidoto v uz kreisās adatas.

No labās uz kreiso pusi uz kreisās adatas: divi v un apmetums = tie tiks uzskatīti kā viens v ar apmetumu

Izveidojas dubultas labiskas v. Dzijas pavediens paliek adījuma aizmugurē.


Solis 4: Pārcelt atlikušos v (ieskaitot dubulto) uz papildus adatām (tā kā man ir zeķu adatas es atstāju valdziņus uz esošās un paņemu citu adatu, lai turpinātu).


Solis 5: Pārbīdīt pamatadatas valdziņus uz tās sākumu un noadīt rindu ar papildkrāsu līdz noceltiem v. Arī papildkrāsas pavediens paliek adījuma aizmugurē.


Solis 6: Pagriezt adījumu.

Padoms: uzsākot nākamo rindu ar pamatkrāsu, pievelciet pavedienu tieši tik daudz, lai abas cilpiņas, kas veido dubulto valdziņu, ir vienāda izmēra.


Nepabeigtā rinda 2 (kreisā puse). Dubultais kreiliskais valdziņš

Ar pamatkrāsas pavedienu adīt līdz 7 v pirms rindas beigām. Nākamais v ir brioša kreiliskais.

Pirmais v uz kreisās adatas - veidosim dubulto kreilisko v

Pārcelt dzijas pavedienu darba priekšpusē.

Solis 1: Ar labo adatu iedurt nākamā valdziņa vienu rindu zemāk no darba virzienā no aizmugures uz priekšu.

Duram adatu rindu zemāk no aizmugures uz priekšpusi

Solis 2: Aizķert dzijas pavedienu un izvilkt v uz adījuma aizmuguri (imitējot kreilisko v).

Izvilktais kreiliskais v

Solis 3: Novietot v uz kreisās adatas. Dzijas pavediens paliek adījuma priekšpusē.

No labās uz kreiso uz kreisās adatas - divi v un apmetums = tie tiks uzskatīti kā viens v ar apmetumu

Solis 4: Pārcelt atlikušos v (ieskaitot dubulto) uz papildus adatām.


Solis 5: Pārbīdīt pamatadatas v uz tās sākumu (iepriekšējais pagrieziens) un noadīt rindu ar papildkrāsu līdz noceltiem v.


Solis 6: Pagriezt adījumu.


Nepabeigtā rinda 3 (labā puse)

Ar pamatkrāsas pavedienu adīt līdz 2v pirms iepriekšējā pagrieziena. Nākamais v ir brioša labiskais.

Atkārtot Soļus 1-6 no Nepabeigtās rindas 1.


Nepabeigtā rinda 4 (labā puse)

Ar pamatkrāsas pavedienu adīt līdz 2v pirms iepriekšējā pagrieziena. Nākamais v ir brioša kreiliskais.

Atkārtot Soļus 1-6 no Nepabeigtās rindas 2.


Paraugam es atkārtošu Nepabeigto rindas 3 un 4, adot 2 v pirms iepriekšējā pagrieziena vietas vēl 1 reizi.

Visi dubultie v izveidoti. Dubultie v - pirmais, trešais, piektais uz abām palīgadatām, skatoties no pamatadatas (vidū) gala attiecīgajā pusē.

Piezīme: Nav starpības, vai dubultvaldziņu veido pamatkrāsas vai kontrastkrāsas pusrindā. Galvenais, kas jāievēro, ka dubultā valdziņa saadīšana notiek tādā pašā pusrindā, kā veidošana. Piemēram, ja dubultie valdziņi veidoti kontrastkrāsas pusrindā, tad pamatkrāsas rindā, kad notiek to "atrisinājums", dubultais valdziņš tiek nocelts kā viens valdziņš ar apmetumu (veicot sl1yo).

Praktiski gan mana pieredze ir, ka kontrastkrāsas pusrindā veidotie dubultie valdziņi ir nedaudz nemanāmāki kopējā adījumā brioša reljefa dēļ.


Dubulto valdziņu saadīšana

Pēdējā nepabeigtā rinda (labā puse)

Ar pamatkrāsas pavedienu adīt pēc raksta līdz pamatadatas beigām. No palīgadatas: adīt pēc raksta līdz rindas beigām, saadot dubultos v it kā tas būtu viens valdziņš.

Pārbīdīt valdziņus uz pamatadatas sākumu un adīt tos pēc raksta ar kontrastkrāsu līdz rindas beigām.


Pilnā rinda (kreisā puse)

Ar pamatkrāsas pavedienu adīt pēc raksta līdz pamatadatas beigām. No palīgadatas: adīt pēc raksta līdz rindas beigām, saadot dubultos v it kā tas būtu viens valdziņš.

Pārbīdīt valdziņus uz pamatadatas sākumu un adīt tos pēc raksta ar kontrastkrāsu līdz rindas beigām.


Pabeigtais adījums pēc nepilnām rindām

Pārvērts uz apaļadatām, lai labāk redzētu tā formu.

Saadītie dubultie valdziņi

Un kreisā puse:

Saadītie dubultie valdziņi no kreisās puses

Lai forša adīšana,

Kate

62 views0 comments

Recent Posts

See All