Apaļšalles Klusā Barenca jūra Slāņu savienošana

Kad ārējais un iekšējais slāņi ir uzadīti, ir pienācis laiks tos savienot.

Pārvietojam ārējā slāņa valdziņus atpakaļ uz adatām (ja tie bija nocelti uz pagaidu dzijas pavediena).

Ievietojam iekšējo slāni iekš ārējā slāņa, savietojot tos ar abām augšpusēm uz augšu un ar kreisajām pusēm kopā. Manā gadījumā iekšējais slānis ir svītrains.

cowl_QBS_joining_layers_1

Augšējo malu savietošana

  1. Izmantojot ieadīto valdziņu pieaudzēšanu, uzmetiet ārējā slānī, sākot ar pirmo valdziņu papildus 3 valdziņus.

Ja adījāt iekšējo slāni no atšķirīgas krāsas, jums, visticamāk, pie ārējā slāņa joprojām ir darba dzijas pavediens. Ja tomēr nav, pievienojiet kontrastkrāsas pavedienu darbam.

cowl_QBS_joining_layers_2 Valdziņi pēc pieaudzēšanas (pirmie 3 ir pieaudzētie)

Turpmāk noraukuma dzijas pavediena krāsu nosaka pirmais valdziņš uz kreisās adatas pēc 3 i-cord valdziņiem (ja i-cord valdziņi atrodas uz kreisās adatas, tas ir ceturtais valdziņš uz kreisās adatas). Kad jūs sasniedzat krāsu maiņas punktu, pārraujiet dzijas pavedienu un turpiniet ar nākamo krāsu.

Turpināsim ar i-cord noraukumu, vienlaicīgi no abām adatām. Lai to varētu veikt, novietojiet abas kreisās adatas paralēli viena otrai.

  1. Izadiet pirmos 2 valdziņus labiski.

  2. Nākamos 2 valdziņus noceliet uz labās adatas kā adīšanai labiski un, nezaudējot to virzienu, novietojiet uz iekšējās kreisās adatas:

cowl_QBS_joining_layers_3_lv Valdziņu novietojums pēc pārcelšānas, bet pirms saadīšanas kopā

  1. Saadiet 3 valdziņus kopā labiski griezti uz iekšējās kreisās adatas:

cowl_QBS_joining_layers_4_lv

  1. Pārceliet 3 icord valdziņus atpakaļ uz kreisās adatas.

Atkārtojiet soļus 2.-5. vēl 6 reizes (kopā 7 reizes) un tad skat. “Uzmanību”!

Uzmanību!
Tā kā valdziņu skaits ārējam slānim atšķiras, šī starpība ir izvietota vienmērīgi gar visu apaļšalles apkārtmēru. Pēc katriem 7 valdziņiem, saadītiem kopā abos slāņos, nepieciešams iekšējo slāni izlaist nākamajam valdziņam. Izpildāmie soļi tad izskatās sekojoši:

  1. Izadiet pirmos 2 valdziņus labiski.

  2. Noceliet nākamos 2 valdziņus uz labās adatas kā adīšanai labiski un, nezaudējot to virzienu, novietojiet atpakaļ uz ārējās kreisās adatas.

  3. Saadiet 2 valdziņus kopā labiski griezti uz ārējās kreisās adatas.

  4. Pārceliet 3 icord valdziņus atpakaļ uz kreisās adatas.

Turpiniet pamīšus:

7 reizes soļi 2-5. un

1 reize soļi 6.-9.,

kamēr uz abām kreisās rokas adatām vairs nav atvērtu valdziņu.

Galā paliek 3 atvērti i-cord valdziņi. Atstājot garāku galu i-cord malu savienošanai, pārraujiet dzijas pavedienu. I-cord valdziņus savienojiet, izmantojot sašūšanu valdziņš valdziņā (angļu val. Kitcherer stitch vai grafting).

Apakšējo malu savienošana

Uz savienošanas uzsākšanas brīdi abi apaļšalles slāņiem apakšējās malas joprojām atrodas uz tamborēta pagaidu uzmetuma. Uzmanīgi sākam atārdīt no pīnītes beigu daļas un uzlasīt valdziņus - katram slānim uz savām adatām:

cowl_QBS_joining_layers_5

Kad abu slāņu valdziņi uzlasīti uz adatām, apakšējo malu savienošana ir analoga augšējo malu savienošanai, sākot ar papildus valdziņu uzmešanu un turpinot pamīšus saadīt valdziņus.

Savienoti valdziņi:

cowl_QBS_joining_layers_6